Sälja hos oss

Till oss är du välkommen oavsett om du ska avyttra ett helt hem, en samling eller ett enstaka föremål. Våra värderare har breda kunskaper och hjälper dig med försäljningen av alla typer av föremål som kan tänkas finnas i ett hem. I och med att försäljningen sker såväl nationellt som internationellt kan du känna dig trygg i att bästa möjliga slutpris uppnås.

Att sälja på auktion är enkelt. Beskrivningen nedan guidar dig genom säljprocessen.

Vi besöker regelbundet hela Östergötland och övriga Mellansverige. Det gäller såväl om du behöver hjälp att avyttra ett helt hem eller enstaka föremål.

Kontakta oss

Inför en försäljning är du välkommen att besöka våra lokaler, kontakta oss via telefon eller mail för en första kontakt och rådgivning. Du når oss på 011-470 92 00 eller via mail info@olsensauktioner.se

Värdering av föremål

För att värderingen av ditt föremål ska bli så enkel som möjligt erbjuder vi olika värderingsalternativ. För att läsa mer om de olika alternativen, klicka här.

När vi undersökt föremålet hjälper vi dig med en uppskattad marknadsvärdering.

Försäljningsavtal upprättas

När du bestämt dig för vad du vill sälja upprättas ett försäljningsavtal. I försäljningsavtalet anges vilka föremål som avses och våra värderare anger ett marknadsanpassat utropspris. Om du som säljare önskar ett acceptpris, vilket innebär en lägsta prisnivå föremål kan säljas för, anges även detta i försäljningsavtalet.

I försäljningsavtalet framgår kostnaden för att sälja genom oss. Försäljningsprovisionen, som betalas av säljaren, är 20% inklusive moms på det klubbade beloppet. Utöver provisionen tillkommer även en slagavgift om 80 kronor inklusive moms.

Katalogisering

Inför auktionen gör våra värderingsmän sedan en ytterligare bedömning av ditt föremål och skriver en beskrivande katalogtext och konditionsrapport. Föremålet fotograferas sedan av vår fotograf på ett sätt där vi framhäver ditt föremål på bästa möjliga sätt. Genom att tillhandahålla korrekt information och tilltalande bilder säkerställer vi ett så bra slutpris som möjligt.

Marknadsföring

Slutligen publiceras dina föremål på vår onlineauktion som når ut till potentiella kunder såväl nationellt som internationellt. Förutom att marknadsföra ditt föremål på vår hemsida används även andra marknadsföringskanaler såsom Barnebys med 3,7 milijoner besök varje månad, sociala medier och traditionell media.

Inför våra auktioner anordnar vi även fysiska visningar i våra lokaler för att exponera ditt föremål på bästa möjliga sätt i en inspirerande miljö.

Varje enskilt föremål visas online med möjlighet till budgivning under minst 7 dagar. Logga in för att följa din försäljning och håll dig uppdaterad om vad som händer. Efter avslutad auktion erhåller du en preliminär försäljningsredovisning per mail.

Utbetalning till ditt konto

Utbetalning av försäljningslikvid sker inom 30 dagar efter avslutad auktion och då skickas även en slutgiltig försäljningsredovisning till dig. Utbetalning förutsätter att köparen har betalt och avhämtat sitt föremål inom föreskriven tid. 

Om ett föremål inte skulle få några bud, eller om budgivningen inte når upp till det förbestämda acceptpriset blir det inte sålt, utan blir ett så kallat återrop. Föremålet kan då publiceras för auktion igen, inför ett nytt försäljningsförsök förs en dialog angående eventuell sänkning av ditt acceptpris försäljningspris.

Vill du ha hjälp med en helhetslösning?

Står du inför uppgiften att flytta från villa till lägenhet, eller är du anhörig och behöver hjälp med att avyttra ett helt hem?

Vi kommer gärna hem till dig för ett personligt möte där vi värderar enstaka föremål eller ett helt hem inför en eventuell försäljning. Är du i behov av en skriftlig värdering i samband med bouppteckning, arvsskifte eller försäkringsärende hjälper vi dig gärna med det. Önskar du att boka en värderingsman för hembesök, kontakta oss direkt här.

Processen vid avyttring av ett hem kan kännas stor och vi vill gärna bistå med all den hjälp vi kan ge. Vid avveckling av ett hem kan det även finnas föremål som i vissa fall saknar ekonomiskt värde. Vi har flera samarbetspartners som bistår med tömning och städning. Tillsammans diskuterar vi oss fram till vilken lösning som passar just er bäst och ser till att ni får hjälp med hela processen.

PÅGÅENDE AUKTIONER
Kontakt

Olséns Auktioner

Linnégatan 21

602 23 Norrköping 

011 - 470 92 00

info@olsensauktioner.se

Öppettider

Måndag 12.30 - 17.00
Tisdag 12.30 - 17.00
Onsdag 12.30 - 18.00
Torsdag 12.30 - 17.00
Fredag 11.00 - 15.00
Sista lördagen i månaden 11.00 - 14.00
Dag före röd dag stänger vi kl 15.00
Ändrade öppettider: 15-27/7 STÄNGT

Följ oss

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.